"جهت دریافت آخرین اخبارشرکت با ما همراه شوید"

محصول جدید

شرکت تولیدی وصنعتی مه پویا بزودی محصولی جدید، کاملا"هوشمندومتمایزرا رونمایی ، تولید وبه بازارعرضه می نماید.این محصول حاصل تلاش چندین ساله متخصصان واحدتحقیق وتوسعه ومدیران شرکت مه پویا است.

منتظرخبرهای بعدی ماباشید.

پخش تیزرتبلیغاتی مه پویا ازشبکه های سراسری صداوسیمادربهمن 98

درراستای دستیابی به اهداف وبرنامه های توسعه برندیگ ،بازاریابی وفروش شرکت مه پویا، تیزرتبلیغاتی دربهمن ماه بصورت گسترده درشبکه های مختلف سراسری تلوزیون ورادیوباموفقیت نمایش وبه اجرادرآمد.

گریل وکباب پزبرقی چندکاره

به اطلاع مشتریان محترم مه پویا می رساندمحصول جدیدومنحصربفردگریل وپیتزاپزبرقی چندکاره مه پویامدل GP-95 مه پویا بزودی آماده عرضه به بازارمی گردد.