یکشنبه, 25 فروردين 1398 ساعت 09:29

بخاری برقی مدل 2000

 • دارای برچسب انرژی A
 • المنتهای حرارتی سرامیکی با کیفیت بالا
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • دوستدارمحیط زیست
 • سیمهای نسوزباکیفیت بالا 
2000 Model
1800W Power
6 Quantity
40.9X29.3X17.3cm Dimension
2.4 Kg N.W
2.7 Kg G.W
منتشرشده در بخاری برقی
یکشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 14:08

بخاری برقی مدل 1000

 • دارای برچسب انرژی A
 • المنتهای حرارتی سرامیکی با کیفیت بالا
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • کم حجم
 • دوستدارمحیط زیست
 • سیمهای نسوزباکیفیت بالا
1000 MMomModelModel
1000W Power
8 Quantity/ctn
34.5X23X16.5cm Dimension
1.7 Kg N.W
1.9 Kg G.W
منتشرشده در بخاری برقی
یکشنبه, 21 خرداد 1402 ساعت 08:05

بخاری برقی مدل H3000 فن دار

 • دارای برچسب انرژی A
 • مجهزبه کلیدقطع کن ایمنی
 • دارای ترموستات تنظیم دماجهت کاهش مصرف برق
 • درای فن بابادهی بالا
 • المنتهای حرارتی سرامیکی با کیفیت بالا
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • دوستدارمحیط زیست
 • صرفه جویی درمصرف انرژی
 • دارای پروانه استانداردایران
H3000 Model
2000W Power
4 Quantity/ctn
34.5X25X44cm Dimension
3.9 Kg N.W
4.2 Kg G.W
منتشرشده در بخاری برقی
پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

بخاری برقی مدل تویوست

 • اولین بخاری برقی مجهزبه کلیدقطع کن ایمنی درایران
 • دارای برچسب انرژی A
 • المنتهای حرارتی سرامیکی با کیفیت بالا
 • پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • دوستدارمحیط زیست
 • سیمهای نسوزباکیفیت بالا
 • دارای پروانه استاندارد
TOYOSET Model
1500W Power
4 Quantity
44*25*54 cm Dimension
3.3 Kg N.W
3.7 Kg G.W
منتشرشده در بخاری برقی