اطلاعیه مهم

باطلاع کلیه هموطنان عزیزمی رسانداخیرا"عده ای افرادسودجو بااستفاده ازنام مه پویا باتماس تلفنی ، تحت عنوان برنده شدن درقرعه کشی شرکت مه پویا، اقدام به کلاهبرداری می نمایند،لذاازعموم هموطنان تقاضامی شود مراقب اعمال زشت اینگونه افرادباشند،واین افرادهیچ ارتباطی با        شرکت مه پویاندارند.

CERTIFICATE DNV Orginal
CERTIFICATE EKHTERA Orginal
CERTIFICATE STANDARD 1394 2 Orginal
CERTIFICATE STANDARD 1394 Orginal