اطلاعیه مهم - هشدار!!!

باطلاع کلیه هموطنان عزیزمی رساندهرازگاهی"عده ای افرادسودجو بااستفاده ازنام مه پویا باتماس تلفنی ، تحت عنوان برنده شدن درقرعه کشی شرکت مه پویاویاعناوین دیگر، اقدام به کلاهبرداری می نمایند،لذاازعموم هموطنان عزیزتقاضامی شود مراقب اعمال زشت اینگونه افرادباشند،واین افرادهیچ ارتباطی با        شرکت مه پویاندارند.

نظرسنجی مشتریان

مشتري گرامي:

چنانچه دقايقي از وقت خود را به پاسخگويي و تكميل اين فرم اختصاص دهيد موجب نهايت امتنان خواهدبود. بي ترديد نظرات شما باعث بهبود كيفيت ارائه خدمات ما و افزايش رضايتمندي شمامشتری محترم شرکت مه پویا خواهد بود.

كيفيت ارائه محصول مطابق توافق انجام شده
قيمت پيشنهادی و توافق شده
وضعيت كلي خدمات ارائه شده در مقايسه با رقبا
كيفيت¬ پيگيري خواسته هاي شما در خصوص رفع ايرادات و شکايات
مناسب بودن برخورد و نحوه ارتباط مسئولين شركت
سهولت دستيابي به مسئولين شركت
توان¬تخصصي¬شركت در برآوردن خواسته هاي شما
نحوه¬¬انجام¬تعهدات¬طبق¬برنامه¬زمانبندي¬
رعايت نکات ايمني توسط پرسنل اين شرکت
ارسال بموقع سفارشات