"جهت دریافت آخرین اخبارشرکت با ما همراه شوید"

پخش تیزرتبلیغاتی مه پویا ازشبکه های سراسری صداوسیمادربهمن 98

درراستای دستیابی به اهداف وبرنامه های توسعه برندیگ ،بازاریابی وفروش شرکت مه پویا، تیزرتبلیغاتی دربهمن ماه بصورت گسترده درشبکه های مختلف سراسری تلوزیون ورادیوباموفقیت نمایش وبه اجرادرآمد.

گریل وکباب پزبرقی چندکاره

به اطلاع مشتریان محترم مه پویا می رساندمحصول جدیدومنحصربفردگریل وپیتزاپزبرقی چندکاره مه پویامدل GP-95 مه پویا بزودی آماده عرضه به بازارمی گردد.